CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generales de Compra regulen la venda dels productes presentats per L’OBRAD’OR, propietat de CRIT D’OR, S.L. (d’ara en endavant CRIT D’OR), societat amb domicili al Pol. Ind. Palou Nord, Avda. Europa 14-16, 08401 Granollers (Barcelona), i Vostè, (d’ara endavant el CLIENT). La utilització per part del CLIENT dels serveis oferts a la botiga on-line de LOBRAD’OR, pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per LOBRAD’OR en el moment de l’enviament de la sol·licitud de la comanda, que es troba a disposició dels clients a la botiga on-line. LOBRAD’OR es reserva el dret de modificar las Condiciones Generales de Compra així com els productes disponibles i els seus preus en qualsevol moment, si bé aquestes condicions no s’aplicaran a les compres ja realitzades.

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Té a la seva disposició el nostre servei d’atenció al client, trucant al telèfon 93 870 77 99, o enviant un e-mail a hola@lobrad-or.com. 

COMPRA:

Par a realitzar la compra del producte, el CLIENT haurà de seguir las indicacions de la botiga on-line. Haurà de seleccionar el producte que li interessi, afegint a la cistella aquells productes que desitgi adquirir. Cada producte podrà ser visualitzat en major mida i s’hi veurà reflectida informació relativa a la seva referència, descripció, pes o unitats i preu. Per a seleccionar el producte desitjat, el CLIENT haurà de clicar sobre “Afegir a la cistella”, podent seguir comprant si ho desitja. Per acabar la comanda, el CLIENT haurà de registrar-se. De no ser així podrà realitzar comandes com a “convidat”. A continuació, el CLIENT haurà de triar on prefereix rebre la comanda (mateixa adreça de registre o una altra adreça). Finalment es farà efectiu el cobrament. Per acabar, el CLIENT rebrà un e-mail amb el resum d’aquesta comanda. El CLIENT també pot escollir la recollida en botiga, en aquest cas no s’aplicarà cap cost de transport, sigui quin sigui l’import de la compra.

En el supòsit que per circumstàncies alienes a CRIT D’OR no es pogués entregar la comanda sol·licitada, L’OBRAD’OR comunicarà al CLIENT la cancel·lació de la comanda i abonarà al CLIENT el pagament  realitzat pel mateix en un termini màxim de 10 dies, sense que el CLIENT pugui reclamar per cap altre concepte. Si el producte no estigués disponible por qüestions d’inventari, CRIT D’OR es posarà en contacte amb el CLIENT i li oferirà la possibilitat de conservar la comanda fins que el producte tornés a estar disponible, cancel·lar la comanda o modificar-la (oferint-li un producte substitutiu similar o de superior categoria sense cap cost addicional a elecció del CLIENT). Igualment, en el cas de lots de productes, si per qüestions d’inventari no estigués disponible un dels components del lot, L’OBRAD’OR ho posarà en coneixement del CLIENT, oferint-li un producte substitutiu similar o de superior categoria sense cap cost addicional, par tal de substituir el producte no disponible del lot. El CLIENT podrà cancel·lar la comanda, acceptar la modificació del lot o conservar la comanda fins que el producte torni a estar disponible.

PREUS

Els preus indicats en pantalla al costat de cada producte s’expressaran en Euros i inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, en cada cas, sigui procedent aplicar. Finalitzada la comanda, li apareixerà en pantalla l’import total dels productes seleccionats, així com les despeses d’enviament que corresponguin en cada cas, igualment expressades en Euros i amb l’IVA corresponent inclòs.

CRIT D’OR es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions i actualitzacions de productes i preus que consideri oportunes. El preu aplicable a la sol·licitud de la comanda efectuada pel CLIENT serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra. CRIT D’OR es reserva així mateix el dret d’avisar al CLIENT de qualsevol error de preu present a la comanda, tenint el CLIENT la potestat de poder cancel·lar la seva comanda si el preu final resultés diferent a l’inicialment indicat, reemborsant-li en aquest cas la quantitat abonada.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit. En el moment de realitzar la comanda s’abonarà el preu total de la compra, incloent-hi les despeses d’enviament.

En el cas que L’OBRAD’OR habiliti la possibilitat de comprar targetes regal per al seu ús a la botiga on-line, es podrà realitzar el pagament de la comanda mitjançant la targeta regal. En aquest cas, es descomptarà del saldo de la targeta regal l’import de la comanda (valor del producte més despeses d’enviament). En el supòsit que el saldo de la targeta regal fos inferior a l’import de la comanda, el CLIENT haurà d’abonar la diferència mitjançant targeta de crèdit. 

Igualment, en el supòsit que L’OBRAD’OR emetés vals descompte per a la seva utilització a la botiga on-line, el CLIENT podrà utilitzar aquests vals segons les condicions indicades per CRIT D’OR en el moment de l’emissió dels mateixos. El CLIENT podrà abonar la totalitat o una part de l’import de la comanda amb el val descompte, i en aquest cas l’import del mateix es deduirà de l’import de la comanda. Si l’import de la comanda fos inferior al val descompte, el CLIENT podrà abonar l’import amb el val, però en tal cas CRIT D’OR no li reemborsarà la diferència ni podrà tornar a utilitzar el val descompte en altres compres.

ENVIAMENTS:

Destins d’enviament:

Els productes oferts a través de la botiga on-line de L’OBRAD’OR es distribueixen a nivell nacional (excepte Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla). 

Terminis d’entrega:

El termini d’entrega dels productes, des de la sortida del nostre magatzem, és d’aproximadament d’ 1 a 3 dies laborables per a entregues a la península. 

Aquests terminis d’entrega no estan garantits i poden  veure’s modificats per causes alienes a L’OBRAD’OR.

Si el producte no estigués disponible per qüestions d’inventari o logística, CRIT D’OR es posarà en contacte amb el CLIENT i li oferirà alternatives, tal i com s’especifica a l’apartat “COMPRA” d’aquestes Condicions Generals de Compra.

Cost de l’enviament:

El cost de l’enviament per a territori nacional és de 5,95 € per a comandes inferiors a 50 € (IVA inclòs). Per a comandes igual o superiors a 50 € (IVA inclòs) l’enviament és gratuït. 

Adreça d’enviament:

El CLIENT pot seleccionar una adreça d’enviament diferent a l’adreça de facturació de la comanda.

DEVOLUCIONS:

Degut a la naturalesa dels productes comercialitzats a www.lobrad-or.com  (productes d’alimentació, peribles) L’OBRAD’OR no acceptarà devolucions de producte.

Només s’acceptaran devolucions per errors d’enviament, defectes del producte, o per productes malmesos pel transport.

Devolucions per errors d’enviament o defectes en el producte:

Si el producte té algun defecte o hi ha hagut algun error en l’enviament, el CLIENT haurà de comunicar-ho a L’OBRAD’OR en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda.

CRIT D’OR li comunicarà com procedir per tal de substituir el producte erroni o defectuós.

CRIT D’OR no es farà responsable de l’arribada de productes erronis o defectuosos que no se li hagi comunicat dins del termini màxim de 24 hores.

CRIT D’OR no acceptarà en cap cas devolucions enviades a ports deguts.

Els productes que es retornin per errors d’enviament hauran de retornar-se en perfecte estat, dins del seu envàs original, sense obrir i protegits de manera que no es rebin amb precintes o adhesius de transport. L’OBRAD’OR es reserva el dret d’abonar una quantitat inferior donat el cas que el producte no li segui retornat en les mateixes condicions en què li va ser entregat al CLIENT.

Devolucions de productes malmesos pel transport:

Si una cop rebuda la comanda el CLIENT aprecia que hi ha algun dany en la mateixa com a conseqüència del transport, el CLIENT haurà de comunicar-ho a L’OBRAD’OR en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la comanda.

L’OBRAD’OR li comunicarà com procedir per tal de substituir el producte malmès pel transport.

L’OBRAD’OR no es farà responsable de l’arribada de productes malmesos que no se li hagi comunicat dins del termini màxim de 24 hores.

CRIT D’OR no acceptarà en cap cas devolucions enviades a ports deguts.

LLEI APLICABLE:

Les presents Condicions Generals de Compra se regiran pel dret espanyol.